Aranżacje wnętrz
KONTAKT

Firma BEHRENDT – Grupa SBS
Marian BEHRENDT
87-300 Brodnica
ul. Batalionów Chłopskich 24

NIP 874-000-66-24
tel./fax (056) 498 41 14
tel. (056) 697 44 74
e-mail: behrendt@pro.onet.pl

2013-02-28

Remont łazienki, czyli trudna decyzja podejmowana raz na wiele lat

Remont łazienki wiąże się nie tylko z wyłączeniem jej z użytkowania na czas wszystkich prac, co powoduje określone trudności dla mieszkańców, ale również jest to moment, w którym zapadają decyzje na temat rodzaju stosowanych materiałów. Materiałów, których funkcjonowanie po zakończonym remoncie ma nam gwarantować komfort użytkowania i utrzymania łazienki w czystości.

FirmaBaumit posiada komplet produktów zaliczanych do linii Baumacol, pozwalającychna wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji i ułożenie większości dostępnych narynku płytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych, szklanych i kamiennych.Podczas wykonywania prac zawsze zaleca się korzystanie z produktów jednegoproducenta, co eliminuje problemy wynikające z ewentualnych dodatkowych wymagańprzy pracy z produktami różnych firm.

Prowadzącwszelkie prace remontowe należy pamiętać, że podłoże nowe, czy też remontowanenigdy nie jest idealne. W najlepszym więc przypadku wymaga ono jedynieoczyszczenia i odkurzenia. Często jednak trzeba zeskrobać resztki starych farb,zapraw lub klejów, a dopiero oczyszczone podłoże gruntuje się środkiem BaumitGrund, który ograniczy chłonność i zapewni właściwą przyczepność. Zaletą tegośrodka jest bardzo krótki czas schnięcia, który umożliwia prowadzenie dalszychprac już po 15 minutach od zagruntowania podłoża. W następnej kolejności,większe ubytki i nierówności w podłożu należy wypełnić zaprawą cementową. Dotego rodzaju prac, związanych z wyrównywaniem podłoża i wypełnianiem ubytkównajlepiej używać zaprawy wyrównującej Baumacol Preciso. Produkt ten pozwoliuzyskać wysoką przyczepność warstwy wyrównawczej do podłoża, oraz równą itrwałą powierzchnię gotową do prowadzenia dalszych prac. Tak przygotowanąpowłokę ścian i podłóg po wyschnięciu ponownie zagruntować środkiem Baumacol Grund.

1. Baumit Grund – grunt 2. Baumacol Proof – folia w płynie 3. Baumacol Strap – taśma uszczelniająca 4. Baumacol FlexUni – elastyczna zaprawa klejąca 5. Baumacol PremiumFuge – zaprawa do spoinowania 6. Baumacol Silikon – wypełniacz silikonowy

1. Baumit Grund – grunt 2. Baumacol Proof – folia w płynie 3. Baumacol Strap – taśma uszczelniająca 4. Baumacol FlexUni – elastyczna zaprawa klejąca 5. Baumacol PremiumFuge – zaprawa do spoinowania 6. Baumacol Silikon – wypełniacz silikonowy

Wremontowanej łazience wszelkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z wodą,w tym strefy kabiny prysznicowej, umywalki i wanny do wysokości metra ponadnią, należy pokryć jednoskładnikową, gotową do użycia hydroizolacją BaumacolProof. Tak zwana folia w płynie pozostaje trwale elastyczna i wodoszczelna, ajej żółty kolor ułatwia kontrolę jakości wykonanego uszczelnienia. Izolacjęwykonujemy w dwóch warstwach, nakładając ją wałkiem, z czego w pierwszejwarstwie we wszelkich narożnikach w tym, połączeniach ściana – ściana, czypodłoga – ściana umieszczamy taśmę izolacyjną Baumacol Strap, która zapobiegapowstawaniu nieszczelności izolacji w przypadku przerwania jej ciągłości wmiejscach najbardziej na to narażonych. Drugą warstwę uszczelnienia należynanosić po wyschnięciu pierwszej, z reguły na drugi dzień. Tak przygotowanapowierzchnia nadaje się do układania płytek ceramicznych.

Do praczwiązanych z przyklejaniem wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych warto stosowaćelastyczną zaprawę klejową Baumacol FlexUni, która jest sklasyfikowana, jakoC2TE wg normy PN-EN 12004. Baumacol FlexUni jest produktem wysokiej jakości,który umożliwia układanie płytek na podłożach z wykonaną izolacjąprzeciwwilgociową, a jego tiksotropowe właściwości ograniczają możliwośćspływania płytek kładzionych na ścianach. Po wymieszaniu zaprawy z wodą,używając odpowiedniej pacy zębatej, należy nanosić ją równomiernie na podłoże(pacę należy utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni dopodłoża). Kleić, używając wyłącznie świeżej zaprawy, a jej pozostałości usuwaćzwilżoną gąbką. Zaleca się, aby pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienieprzestrzeni podpłytkowej) wynosiło minimum 90 %. Aby zapewnić pełny kontaktpłytki z klejem, najlepiej układać płytki metodą kombinowaną, polegającą nananoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki. Abyuzyskać jednakowe odstępy pomiędzy płytkami należy stosować krzyżykidystansowe. Świeżo przyklejone płytki warto chronić przed obciążeniem przez 24godziny po skończeniu ich klejenia.

Dowypełnienia spoin międzypłytkowych stosuje się elastyczną, wodoodpornącementową zaprawę Baumacol PremiumFuge. Jest to drobnoziarnista, dostępna w 24modnych kolorach, o podwyższonej wytrzymałości, odporna ścieranie i wnikaniebrudu zaprawa. Baumacol PremiumFuge jest klasy CG2 wg normy PN-EN 13888, cooznacza możliwość stosowania w warunkach o podwyższonych wymaganiach. Wpierwszej kolejności oczyszczamy spoiny z resztek kleju i usuwamy z nichkrzyżyki dystansowe. Następnie rozprowadzamy przygotowaną wcześniej zaprawęBaumit PremiumFuge przy pomocy gumowej pacy. Nanoszenie powinno odbywać sięprostopadle i po przekątnej do linii fug tak, aby wypełnić dokładnie zaprawąwszystkie przestrzenie pomiędzy płytkami. Po wstępnym wyschnięciu zaprawy dofugowania, usuwamy jej resztki czystą, wilgotną gąbką. Spoiny w miejscachdylatacji oraz innych, narażonych na trwałe obciążenia mechaniczne należypozostawić do wypełnienia elastycznym wypełniaczem silikonowym.

Uzupełnieniemcałego systemu klejenia płytek jest trwale elastyczny wypełniacz silikonowygwarantujący brak przecieków w miejscach najbardziej na nie narażonych.Baumacol Silikon jest jednoskładnikowym wypełniaczem, odpornym na działaniepromieni UV, który dzięki zawartości środka grzybobójczego posiada podwyższonąodporność na rozwój wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Silikonu należy użyć dowypełnienia wszelkich miejsc narażonych na trwałe obciążenia mechaniczne orazpołączenia różnych materiałów. Jego warstwa tworzy trwale elastyczną dylatację.

Produktylinii Baumacol powstały w laboratorium firmy Baumit w oparciu o wieloletniedoświadczenia oraz przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych. Ichstosowanie zapewnia trwałe i solidne funkcjonowanie wykonanych prac przez długiczas, z jednoczesnym zachowaniem estetyki na lata.

TomaszJarzyna, Product Manager Baumit

www.baumit.com

 

BAUMIT sp. z o.o.

Adres: ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław
Telefon: 71 358 25 00
Email: sekretariat@baumit.pl
Strona WWW: www.baumit.pl