Aranżacje wnętrz
KONTAKT

Firma BEHRENDT – Grupa SBS
Marian BEHRENDT
87-300 Brodnica
ul. Batalionów Chłopskich 24

NIP 874-000-66-24
tel./fax (056) 498 41 14
tel. (056) 697 44 74
e-mail: behrendt@pro.onet.pl

2013-03-01

Jaki wybrać materiał do izolacji budynku i czym się kierować?

Dobierając materiał izolacyjny do nowobudowanegoczy poddanego renowacji domu, napotykamy zazwyczaj na barierę nieznanychwartości, które charakteryzują kupowany przez nas wyrób. Jednakże nawetzupełnie nieobeznany z zagadnieniami fizyki budowli, czy akustyką klient może wsposób w pełni wiarygodny ocenić, który materiał jest lepszy, a który gorszy.Trzeba się tylko się zapoznać wcześniej z kilkoma faktami.

Poniżej kilka wybranych, podstawowych informacji ocechach wyrobów, które mogą lub powinny się znaleźć na etykiecie. Etykietato nasz podstawowy informator o cechach wyrobu!

IZOLACJA TERMICZNA

Na etykiecie znaleźć się mogą dwie różnewłaściwości:

·współczynnikprzewodzenia ciepła (tzw. lambda)  – wyrażana przy pomocy greckiejlitery – ?. Zawsze w indeksie tej litery powinna znaleźć się litera "D"oznaczająca, że jest to wartość deklarowana zgodnie z przepisami. Brak tejlitery może oznaczać, że producent próbuje zwieść klienta poprzez zadeklarowaniewartości lepszej ale zmierzonej w innych warunkach, a zatem nieporównywalnej.Współczynnik "lambda" pokazuje nam ile ciepła przeniknie przezmateriał niezależnie od jego grubości (bo jest to cecha materiału, a nieproduktu). Im mniejsza "lambda", tym lepiej!

·Opór cieplny – wyrażany przy pomocy litery "R". Oczywiście litera"D" w indeksie też musi być zamieszczana o ile producent jestwiarygodny. Jest to cecha produktu, nie materiału, więc jest zależna odgrubości. Im większe "R" tym lepiej, odwrotnie do"lambdy".

OfertaISOVER obejmuje produkty o najniższych współczynnikach przenikania ciepłalambda - im niższy współczynnik lambda, tym bardziej energooszczędny produkt.Są nimi wprowadzona ostatnio na rynek Profit-Mata (lambda 0,035), znana i docenianaod kilku lat Super-Mata (lambda 0,033) oraz ISOVER Multimax 30 o najniższymwspółczynniku lambda wśród wełen mineralnych w Polsce – zaledwie 0,030 W/mK!

Uwaga! Teraz korzyści z ocieplenia domu wełną ISOVER mogąPaństwo odczuć jeszcze wcześniej!

Zapraszamydo udziału w trzeciej edycji konkursu „Najcieplejszy Dom z ISOVER”, któregocelem jest promocja wyższego standardu budownictwa energooszczędnego wśródinwestorów i wykonawców.

ISOVERzwróci koszty izolacji trzem najcieplejszym projektom, w których zastosowanoprodukty tej marki. Szczegóły na: www.najlepsze-izolacje.pl

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Izolacyjność akustyczna jest cechą przegrody, niemateriału, więc na etykietach wyrobów izolacyjnych nie ma informacjidotyczących bezpośrednio izolacyjności akustycznej, która jest wyrażana wdecybelach [dB]. Natomiast “akustyczną” cechą samego wyrobu jest współczynnikpochłaniania, na etykiecie zamieszczany jako “AWxx”. Może być AW1,0; AW0,9 itp.Im większa liczba tym lepiej, czyli AW1,0 jest lepsze niż AW0,9.

Komfort akustyczny jest jednym znajważniejszych przywilejów posiadacza własnych czterech kątów, więczapewnienie ciszy, spokoju leży w interesie wszystkich. ISOVER proponujeAKU-Płytę - rozwiązanie doskonałe dla nowo powstających budynków a także dlatych już istniejących, poddawanych renowacji. Jej unikalna lekkość isprężystość gwarantuje dokładne wypełnienie izolowanej przestrzeni; produkt nieosiada pod ciężarem własnym, nie absorbuje wilgoci, ma typowe wymiary i jestłatwy w montażu. AKU-PŁYTA została doceniona w kraju i za granicą: posiadacertyfikat zgodności Keymark – potwierdzenie najwyższych wymagań europejskich,a w 2006 roku nagrodzono ją godłem promocyjnym “Teraz Polska”. Produkt w ocenieekspertów uzyskał 1000 punktów na 1000 możliwych.

IZOLACJA PRZECIWOPOŻAROWA

Izolacyjność przeciwpożarowa też jest zazwyczajcechą przegrody nie wyrobu, więc na etykietach wyrobów izolacyjnych nie mainformacji dotyczących bezpośrednio odporności ogniowej wyrażanej przy pomocyciągu liter i liczb np. “REI60”. Natomiast “przeciwogniową” cechą materiałujest klasa reakcji na ogień, na etykiecie zamieszczana jako ciąg liter i liczb,np. A1; B2- s1,d1itp. Pierwsze litery alfabetu są “lepsze” niż kolejne,niższe liczby są “lepsze” niż wyższe. Czyli A1 jest lepsze niż A2, A1 jestlepsze niż B1, A2 jest lepsze niż B1 itd.

Wszystkie produkty ISOVER z wełny zarównoszklanej, jak i skalnej, są niepalne.

WPŁYW PRODUKTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Niestety tego typu informacji jeszcze na etykiecienie znajdziemy, ponieważ normy europejskie nie wymagają deklarowania tego typuwłasności. Niemniej jednak niektórzy producenci wystawiają tzw. deklaracjęśrodowiskową. Jest to dokument wystawiony przez producenta wyrobu, w którymna podstawie gromadzonych przez siebie danych wytwórca przedstawia w sposóbliczbowy jak jego wyroby wpływają na środowisko w całym ich cyklu życia, czyliod wydobycia surowców do jego produkcji aż do momentu składowania na wysypiskuśmieci. Wiarygodność danych potwierdzana jest tzw. certyfikatemśrodowiskowym. Jeśli chcemy uzyskać pewność, że producent monitoruje wpływna środowisko naturalne swoich wyrobów, a co za tym idzie wdraża technologiejak najmniej szkodzące naszej planecie, żądajmy od niego certyfikatuśrodowiskowego na wyrób przez nas kupowany.

ISOVER,jako wiodący producent materiałów i systemów izolacyjnych, znaczącoograniczających emisję energii cieplnej do atmosfery, angażuje się w licznedziałania uświadamiające istotę energooszczędności i propagujące ekologicznezarządzanie domem.

Certyfikat Środowiskowy ISOVER

Podstawowymi składnikami wełny mineralnej wzależności od jej rodzaju są bazalt, granit lub stłuczka szklana. Ta ostatniapochodzi z recyklingu i stanowi 70 proc. surowców wykorzystywanych przez ISOVER doprodukcji wełny szklanej.

W styczniu 2007 roku gliwicki zakład ISOVERotrzymał certyfikat środowiskowy zawierający charakterystykęenergetyczno-ekologiczną dla wełny mineralnej szklanej i skalnej nadawany przezInstytut Techniki Budowlanej.

Pozytywny bilans środowiskowy

Wełna szklana produkowana przez ISOVER przynosiindywidualnym użytkownikom komfort i bezpieczeństwo. W skali globalnejprzyczynia się wydatnie do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Dzieje się takdzięki przewadze korzyści środowiskowych wynikających z eksploatacji izolacjiISOVER nad kosztami środowiskowymi powstającymi na innych etapach cyklu życiaizolacji ISOVER (wydobycie surowców, produkcja, transport i budowa, utylizacjaniewykorzystanych odpadów produkcyjnych).

 

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.

Adres: ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Telefon: 32 339 63 00
Email: info@isover.pl
Strona WWW: www.is