Aranżacje wnętrz
KONTAKT

Firma BEHRENDT – Grupa SBS
Marian BEHRENDT
87-300 Brodnica
ul. Batalionów Chłopskich 24

NIP 874-000-66-24
tel./fax (056) 498 41 14
tel. (056) 697 44 74
e-mail: behrendt@pro.onet.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ FIRMY BEHRENDT - Grupa SBS

Karty rabatowe FIRMY BEHRENDT - Grupa SBS. uprawniają klientów Salonu Łazienkowego i marketu „Mrówka” do korzystania z rabatu 10%  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§1. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty rabatowej przysługują momencie jej uzyskania.

§2. Karta rabatowa jest kartą numerowaną przyznaną tylko i wyłącznie klientowi PERFEKT-DOM. Użytkownik nie może jej użyczać albo oddawać do używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej.

§3. Użytkownik po otrzymaniu karty od firmy PERFEKT-DOM zobowiązuje się do wypełnienia formularzu zgłoszeniowego w Salonie Łazienkowym lub markecie „Mrówka”. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie osobowych.
 Właściciel zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych.


§4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4  wskazanej ustawy podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§5. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty rabatowej przysługują jedynie jej Użytkownikowi za jej okazaniem podczas zakupu towaru.

§6. Rabaty nie obejmują towarów przecenionych oraz objętych inną forma promocji (oznaczenia towaru „Ale tanio”, Wyprzedaż, „Promocja”)

§7. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty rabatowej.

§8. Karta rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.

§9. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży karty rabatowej jej Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wydanie zastępczej karty rabatowej. Tym samym Użytkownik nie traci uprawnień wynikających z karty rabatowej (oczywiście tylko po jej uprzednim zarejestrowaniu w Salonie lub markecie „Mrówka”.)

§10. Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany przez Użytkownika Karty z chwilą podpisana formularza zgłoszeniowego w markecie lub salonie.

§11. Karta rabatowa jest wydawana nieodpłatnie.

§12. Karta rabatowa ważna jest w okresie jednego roku.


§13. Karta podlega numeracji – jest przydzielona do konkretnej osoby.