Aranżacje wnętrz
KONTAKT

Firma BEHRENDT – Grupa SBS
Marian BEHRENDT
87-300 Brodnica
ul. Batalionów Chłopskich 24

NIP 874-000-66-24
tel./fax (056) 498 41 14
tel. (056) 697 44 74
e-mail: behrendt@pro.onet.pl

Program UE

 

Firma „BEHRENDT” – Grupa SBS Marian Behrendt realizuje projekt pod nazwą „Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy „BEHRENDT” – Grupa SBS Marian Behrendt” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy 
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.
Wartość projektu dofinansowana ze środków Unii Europejskiej: 329 225,25 PLN